Velg en side

Infracontrol Online gir full kontroll over samfunnets infrastruktur slik at vi alle kan nyte enklere og bedre fungerende hverdag.

Intelligent Solutions er Infracontrol Online sin forhandler i Norge

Infracontrol Online

Infracontrol Online er vår unike sky-tjeneste. Den gir full kontroll over samfunnets infrastruktur slik at vi alle kan nyte enklere, bedre fungerende hverdag. Hittil har over 100 nasjonale og lokale offentlige infrastruktureiere koblet seg til vår unike skybaserte tjeneste Infracontrol Online for å forenkle deres tekniske administrasjon. Tjenesten hjelper dem med å sikre kvaliteten på drift og vedlikehold, å redusere kostnadene og å forbedre servicen. Infracontrol Online gir blant annet tilgang til:
  • Kvittering av feilrapporter og kommentarer
  • Samlingen av driftsalarmer fra teknisk installasjon
  • Saksbehandling og tilsyn med oppgaver
  • Distribusjon av varsler og forstyrrelsesinformasjon
  • Smartere kontroll av f.eks. offentlig belysning
  • Metoder for rapportering, oppfølging og analyse
Videre skaper Infracontrol Online en verdifull kunnskapsbase om infrastrukturens funksjon og vedlikeholdskrav som kan danne grunnlag for planlegging og gjennomføring av ulike tiltak. Skyttjenesten ble opprettet i 2003 og har løpt kontinuerlig siden. Den er bygget på en åpen plattform som gir utmerket skalerbarhet og integreringskapasitet med andre systemer.

Saksbehandling

Infracontrol Online samler tekniske driftsalarmer, feilrapporter og kommentarer til saker som forenkler drift og vedlikehold og forbedrer tjenesten til innbyggerne, bedrifter og besøkende.

Driftsovervåking

Infracontrol Online ble utviklet for å hente informasjon fra ulike typer systemer for tekniske installasjoner som gatebelysning, vannrensingsanlegg eller trafikklys.

Feilrapportering

Enkle, lett tilgjengelige metoder for innlevering av feilrapporter og kommentarer betyr at innbyggerne føler at de deltar i samfunnets drift og at de bedre kan påvirke deres umiddelbare omgivelser.

Rask informasjon til publikum

Infracontrol Online muliggjør rask, enkel distribusjon av informasjon i tilfelle forstyrrelser i samfunnets infrastruktur. Dette kan inkludere informasjon om trafikkforsinkelser og oversvømmelser etc.

Styring av systemer

Ethvert teknisk system som er koblet til Infracontrol Online kan også styres. Dette kan bety at du slår på et gatebelysningssystem, tilbakestiller alarmer eller starter en varmeinstallasjon.

Full kontroll

Feilmelding En borger rapporterer problemet via en app, et skjema på kommunens nettside eller Facebook, eller ved å ringe til kommunens kontakt senter hvor det er registrert av personalet. Driftsalarmer Alle slags tekniske installasjoner kan kobles til Infracontrol Online. Det gjør det mulig å oppdage feil automatisk, før de forårsaker forstyrrelser. Klikk for større bilde
Direkte handling Feilrapporten (eller driftsalarmen) sendes direkte til den ansvarlige for å løse problemet. Vanligvis er dette en underleverandør av vedlikehold. Gjennom en ansatt Noen ganger må en feilrapport godkjennes og prioriteres av en administrator før den sendes til den ansvarlige for å løse problemet. Klikk for større bilde
Problemet er løst Vedlikeholdspersonalet har utført de nødvendige tiltakene for å fikse problemet, og sender en handlingsrapport. Kommunens administratorer har kontinuerlig full kontroll over alt. Feilen trenger ytterligere tiltak Hvis vedlikeholdspersonalet av en eller annen grunn ikke klarer å løse problemet, sender de en rapport om dette. Kommunens administratorer har kontinuerlig full kontroll over hva som skjer. Klikk for større bilde
En melding sendes til innbyggeren Kommunens administrator lukker saken, og en forhåndskonfigurert eller manuelt redigert melding sendes til personen som rapporterte problemet, som en takk for hjelpen. Forebyggende vedlikehold Feilrapporter og driftsalarmer analyseres av kommunens administratorer og gir et verdifullt grunnlag for endringer som kan bidra til å unngå fremtidige problemer. Klikk for større bilde
1. Et problem oppstår
Feilrapport En borger rapporterer problemet via en app, et skjema på kommunens nettside eller Facebook, eller ved å ringe til kommunens kontakt senter hvor det er registrert av personalet. Driftsalarmer Alle slags tekniske installasjoner kan kobles til Infracontrol Online. Det gjør det mulig å oppdage feil automatisk, før de forårsaker forstyrrelser. Klikk for større bilde
2. Saken er sendt for handling
Direkte handling Feilrapporten (eller driftsalarmen) sendes direkte til den ansvarlige for å løse problemet. Vanligvis er dette en underleverandør av vedlikehold. Gjennom en ansatt Noen ganger må en feilrapport godkjennes og prioriteres av en administrator før den sendes til den ansvarlige for å løse problemet. Klikk for større bilde
3. Ansatt rapporterer
Problemet er løst Vedlikeholdspersonalet har utført de nødvendige tiltakene for å fikse problemet, og sender en handlingsrapport. Kommunens administratorer har kontinuerlig full kontroll over alt. Feilen trenger ytterligere tiltak Hvis vedlikeholdspersonalet av en eller annen grunn ikke klarer å løse problemet, sender de en rapport om dette. Kommunens administratorer har kontinuerlig full kontroll over hva som skjer. Klikk for større bilde
4. Saken avsluttes
En melding sendes til innbyggeren Kommunens administrator lukker saken, og en forhåndskonfigurert eller manuelt redigert melding sendes til personen som rapporterte problemet, som en takk for hjelpen. Forebyggende vedlikehold Feilrapporter og driftsalarmer analyseres av kommunens administratorer og gir et verdifullt grunnlag for endringer som kan bidra til å unngå fremtidige problemer. Kikk for større bilde

Vil du vite mer om hvordan dere kan komme i gang med Infracontrol Online?